Pasieka Rodzinna

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Celem tego dnia jest uświadomienie i przypomnienie znaczenia pszczół dla całej naszej planety.

Naukowcy od wielu lat podkreślają ogromne znaczenie bioróżnorodności. Niestety od lat maleje populacja większości owadów zapylających, głównie pszczół. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ pszczoły zapylają około 90% gatunków roślin na całym świecie. Za przyczynę wskazuje się nieprawidłowe i intensywne stosowanie środków ochrony roślin, globalne zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza oraz wspomiana malejącą bioróżnorodność.

Nie każdy wie, że w naszym kraju żyje prawie 500 gatunków pszczół. Najpopularniejsza i powszechnie znana jest pszczoła miodna. To dzięki jej pracy otrzymujemy miód, propolis, pyłek kwiatowy, pierzgę, mleczko pszczele. To ona zapyla rośliny w naszych ogródkach, na polach, zwiększając tym samym plony.

Ostanie lata to moda na stawianie pasiek w centrach miast, na dachach budynków, w małych ogródkach.

Zaangażowanie każdego z nas ma wielkie znaczenie. Chroniąc i dbając o bioróżnorodność, dbamy o naszą planetę, dbamy o swój dom.